How to remove Xing Wang

Xing Wang

Remove Xing Wang:

bitcomet_setup.exe Adware.InstallCore
Bit7B90.tmp.exe Adware.InstallCore
BitComet_1.44_setup (2017_01_2 Adware.InstallCore
BitCometLauncher.exe Adware.InstallCore
bitcomet_x64_setup.exe Adware.InstallCore
BitComet.exe Undefined
BitComet.exe Adware.InstallCore
bitcomet.exe Hijack.Explorer
bitcomet_x64_setup.exe Adware.InstallCore
ICReinstall_BitB3F4.tmp.exe Adware.InstallCore
BitC9D8.tmp.exe Adware.InstallCore
BitComet_1.37_x64_setup (1).ex Adware.InstallCore
Updater.exe Adware.InstallCore
Bit315.tmp.exe Adware.InstallCore
Updater.exe Adware.InstallCore
BitComet_1.24a_xtreme_plugin ( Adware.InstallCore
BitComet_1.46_setup(1).exe Adware.InstallCore
BitComet_1.24a_emule_plugin.ex Undefined
bitcomet_x86_setup.exe Adware.InstallCore
BitComet_1.39_x64_setup.exe Adware.InstallCore
Bit6CD8.tmp.exe Adware.InstallCore
bitcomet.exe Adware.InstallCore
bitcomet.exe Hijack.Explorer
bitcomet.exe Hijack.Explorer
CrashReport_x64.exe Adware.InstallCore
bitcomet.exe Adware.Gen
BitCometAgent_1.38.3.18.dll Adware.InstallCore
gChromeLauncher.exe Adware.InstallCore
BitComet1.51setup.exe Adware.InstallCore
bitcomet.exe Adware.InstallCore
Download GridinSoft Anti-Malware - Removal tool for Xing Wang